ברוכים הבאים לאתר המוקדש להצגת מושגי יסוד וסוגיות מרכזיות, בנושא השפעת מספר התלמידים בכיתה על איכות החינוך והלמידה
                         
חדש: כך לומדים הילדים שלכם: עד 43 תלמידים בכיתה. תחקיר של ליאור דטל, דהמארקר,
6.3.2013
המלצות השבוע: מרכז תכלית הנותן מענה של אבחון דידקטי לתלמידים עם קושי בלימודים.

 
                                    
                                                                            (<--- וכאן מימין, יש גם הפניות למחקרי עומק ולמקורות)


 
 
ראשית, כמה עובדות:
 
1. ממוצע מס התלמידים בכיתה בישראל עומד על 27.6 ביסודי, ו- 30.5 בחט"ב. ממוצע זה מושפע מבתי ספר קטנים בפריפריה ובתי ספר יחודיים (יובל וורגן, 2011), וכאן אפשר לראות ממוצע בישובים שונים (מעריב, 24.10.2011)

2. ממוצע התלמידים בכיתה במדינות ה- OECD עומד על 21.6 (למ"ס 2009). על דוח ה- OECD האחרון קראו גם כאן (ליאור דטל, דה מארקר, 12.9.2012).

3. המצב החוקי היום: "כיתה תקנית אחת תחושב כיתה המונה 40‎-20 תלמידים. מ-41 תלמיד ומעלה תחושבנה 2 כיתות תקניות, מ-81 תלמיד 3 כיתות תקניות, וכן הלאה. כיתה המונה 19‎-10 תלמידים תוגדר ככיתה חסרה". (חוזר מנכ"ל משרד החינוך, 1.6 סעיף ד2).  [ראו החלטת ממשלה בהמשך...וזה גם אומר ש-40 אינו מס התקן, כפי שחוזרים ואומרים לנו אלא מספר המקסימום, והוא רחוק מהממוצע הארצי]

4. ממשלת ישראל החליטה בינואר 2008 על הגבלת מספר המקסימום בכל כיתה ל-32 (החלטת ממשלה מס. 3020). [וזה אומר שאפשר לקיים ויכוחים ופרשנויות - אבל ממשלת ישראל כבר החליטה מה נכון למדינת ישראל - לא יותר מ-32 תלמידים בכיתה].

5. אולם, הממשלה החליטה לממש זאת באופן הדרגתי בשל אילוצים תקציביים, אך קבעה כי לגבי כיתות א'–ב', כי לפחות עשר שעות מכלל שעות הלימוד השבועיות של מיומנויות היסוד (קריאה, כתיבה וחשבון) בכיתות אלו יילמדו במסגרת שבה מספר התלמידים למורה אינו עולה על 20.

6.  בית הדין הארצי לעבודה קיבל את בקשת ארגון המורים בישראל להורות למדינה לקיים את התחייבותה וליישם תכנית לצמצום מספר התלמידים בכיתות במערכת החינוך. בית הדין קבע כי התחייבותם המפורשת של שרי החינוך והאוצר ליו"ר ארגון המורים מהווה התחייבות שלטונית מצד הממשלה לתקצב את התכנית ולהפעילה, ועל הממשלה לעמוד בהתחייבות זו. הנשיא אדלר הוסיף, כי מדובר בהתחייבות ציבורית לשיפור החינוך בישראל, המכוונת לא רק כלפי ארגון המורים אלא כלפי אוכלוסיית המדינה בכלל, וכלפי ציבור התלמידים בפרט . (ס"ק
13/08)   

שאלה. כמה תלמידים לומדים בכיתות של הילדים שלך? ואיך זה שתמיד הממוצע הוא הרבה פחות מהמקרה הפרטי שלך?